Monthly Archives: Wrzesień 2010

Komputery ogólnie

Jako produkt handlowy branża komputerowa ma ponad 50 lat. Dziś branża komputerowa jest zapewne jedną z najważniejszychm branż na świecie. Przemysł komputerowy i jego technologie stanowią podstawę dla budowy wszystkich technologii i przepływu informacji i stanowi ponad 5% produktów krajowych brutto w wielu krajach świata. Jako narzędzie komputer jest istotnym elementem w wielu branżach, począwszy

Rynek komputerów

Rynek komputerowy Stanów Zjednoczonych dojrzał i większość sprzedaży komputerów to sprzedaż związana z wymianą i modernizacją mająca na celu zastąpienie istniejących już zestawów komputerowych w domu. W 2007 roku sprzedaż komputerów w Stanach Zjednoczonych wyniosła ponad 70M jednostek, ale zainstalowane bazy komputerowe tylko zwiększyły się o około 11 mln sztuk. Wynika to z tempa sprzedaży

Komputery w użyciu

Kolejna artykuł pokazuje top 15 krajów z największą liczbą komputerów osobistych w użyciu, procent wykorzystania szacuje się na koniec 2008 roku. Ponieważ komputery osobiste zwykle stanowią 95% lub więcej łącznych komputerów, dwa rankingi przedstawiające komputery osobiste i ogólnie komputery są bardzo podobne. USA prowadzi z dużym wskaźnikiem mając 2,6 raza tyle komputerów co będące na

Komputer siłą napędową.

Wzrost korzystania z komputera w ciągu ostatnich 50 lat został spowodowany przez wiele czynników, jak pokazano w poniższej tabeli. W pierwszych 25 lat w branży komputerowej sprzedaż jednostkowa była liczona w tysiącach dla komputerów typu mainframe, a potem w setkach tysięcy dla minikomputerów. Kiedy sięrozwinęły komputery osobiste liczba komputerów przekroczyła milion, potem dziesiątki milionów w

Komputer to nie tylko PC

Komputery sprzedawane na rynku i te co mają się rozwijać to nie tylko komputery PC, to także wiele innych urządzeń komunikacyjnych, takich jak przenośne PDA, smartfony i telefony komórkowe oraz wielofunkcyjne urządzenia jak komputery przyśpieszające dostęp do Internetu w następnej dekadzie. Jednak wzrost możliwości cyfrowej rozrywki oraz urządzeń komunikacji stwarzaja również dodatkowe możliwości dla komputerów